Nuutste:
GHG persverklaring (2016-10-27) NHKA besluit oor selfdegeslagverhoudings

Argief:
GHG persverklaring (2015-10-21) NGK
GHG persverklaring (2013-08-22) Reaksie op NHKA Verklaring
GHG persverklaring (2013) Inligtingstuk
GHG persverklaring (2012-05-29) Staat van belydenis
GHG persverklaring (2012) Inligtingstuk