Missie van die Geloofsbond

Die Geloofsbond van Hervormde gemeentes het ten doel om samewerking tussen selfstandige gemeentes te fasiliteer en bevorder. Die GHG erken die outonomiteit van alle gemeentes as selfstandige verskyningsvorme van die "een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels". Die Bond erken dat daar sake is wat nie maklik deur die plaaslike gemeente behoorlik hanteer kan word nie. GHG skep die ruimte vir gemeentes om hulle roeping uit te leef, sonder om as Bond self 'n afsonderlike grootheid te wil word.

Lees meer...

Dagstukkie

OORDENKING

Sondag 19 Mei

Die klipbank

Lukas 8:4-15 (vers 6)

Hoe bevoorreg is ons nie? Op hierdie Sondag kan ons saam met die gemeenskap van gelowiges feesvier, want ons Here leef! Op hierdie Sondag kan ons in rustigheid, vrede en vryheid, ons Heer loof en prys en stil word voor Sy Woord. Maar hoe tragies is dit nie dat soveel van ons nie die geleentheid aangryp om die saad van die Woord, wat deur die genadige werking van die Heilige Gees in ons lewe tot geloof oorgegaan het, die nodige versorging en water te gee nie?

Lees meer...