Missie van die Geloofsbond

Die Geloofsbond van Hervormde gemeentes het ten doel om samewerking tussen selfstandige gemeentes te fasiliteer en bevorder. Die GHG erken die outonomiteit van alle gemeentes as selfstandige verskyningsvorme van die "een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels". Die Bond erken dat daar sake is wat nie maklik deur die plaaslike gemeente behoorlik hanteer kan word nie. GHG skep die ruimte vir gemeentes om hulle roeping uit te leef, sonder om as Bond self 'n afsonderlike grootheid te wil word.

Lees meer...

Dagstukkie

OORDENKING

Donderdag 19 September

Die krag van gebed

1 Samuel 1:1-11

Tydens Elkana en sy gesin se lewe was die godsdienstige lewe in verval. Ten spyte hiervan het hy en sy gesin jaarliks opgegaan na Silo om te offer en te aanbid. Die gesin van Elkana is ten spyte hiervan ‘n gebroke gesin. Sy twee vroue Hanna en Peninna was mekaar vyandiggesind. Die rede hiervoor was dat Hanna kinderloos was, terwyl Peninna kinders gehad het. Peninna het Hanna gespot oor haar kinderloosheid. Hierdie geterg van Peninna het gemaak dat Hanna baie gehuil het, verbitterd was en nie wou eet nie. Elkana het Hanna vertroos en haar gevra om te eet en haar droefheid af te skud. Dit het die gewenste uitwerking op Hanna gehad, sy het geëet en gedrink. Daarna is sy na die tempel om te bid, die gebed het uit haar hart gekom en was nie net woorde nie.

Lees meer...