Missie van die Geloofsbond

Die Geloofsbond van Hervormde gemeentes het ten doel om samewerking tussen selfstandige gemeentes te fasiliteer en bevorder. Die GHG erken die outonomiteit van alle gemeentes as selfstandige verskyningsvorme van die "een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels". Die Bond erken dat daar sake is wat nie maklik deur die plaaslike gemeente behoorlik hanteer kan word nie. GHG skep die ruimte vir gemeentes om hulle roeping uit te leef, sonder om as Bond self 'n afsonderlike grootheid te wil word.

Lees meer...

Dagstukkie

OORDENKING

Saterdag 20 Julie

Openbaring deur Skepping

Hebreërs 11:3

Daar is vandag baie wetenskaplike teorieë oor die ontstaan van die wêreld. Dit raak ‘n moeilike onderwerp omdat nog niemand die ware wydte van die uitspansel kon bepaal nie en dus nie ‘n maklike wetenskaplike antwoord kan gee wat die volle verhaal vertel nie.

Die Bybel wil nie ‘n wetenskaplike antwoord gee nie, maar ‘n eties-religieuse woord spreek. In Hebreërs 11:3 sê die Bybel dat die wêreld deur die Woord van God geskep is. Die Bybelse Woord oor skepping is gebaseer op Goddelike Openbaring. Die Skepping word deur geloof verstaan en aanvaar. Genesis 1:1 berig dat God die hemel en die aarde geskape het. Skep beteken om iets uit niks te maak. God het dus die hemel en die aarde uit niks voortgebring. Met ander woorde, behalwe God het daar niks bestaan nie. Hy is die enigste wat die woord ewig vir Homself kan gebruik. Die skepping is ‘n magsdaad van God.

Lees meer...