GHG Tydlyn

1960

Geysersaak en begin van vrysinnige stem in NHKA

1960

1960 - Tydperk van relatiewe rus in NHKA Artikel 3 telkens in spervuur.

1961

1961-1980 - Liberale denke al meer in Kerk gehoor Felle stryd oor Artikel 3 en elke Kommissie verkiesing word magstryd

1975

1975-1980 - Die voorloper van liberale teologie word hoogleraar en sluit later aan by die Jesus Seminar

1980

1980 - Die vurk in die pad roep 'n toegewyde groep daartoe om getuienis te lewer. Deur "gesprek " kom daar niks verder van hierdie inisiatief nie

1995

1995 - Fakulteit Teologie se afdelings A & B smelt saam om een ekumeniese fakulteit te vorm

2000

2000 - "Fatherless in Galilee" word gepubliseer en die outeur bly predikant van die Kerk

2001

2001 - Die gevolge van die "vurk in die pad" begin sigbaar word

2002

2002 - Kansels word vervang met verhoog

2004

2004 - Wet en Belydenis word as "oudmodies" gesien

2004

2004 - Die nuwe Komissie wat verkies word, begin sekere inisiatiewe neem waaronder sterker ekumeniese bande asook die Colloquim

2004

2004 - Komissie van 2004 word uitgestem

2007

2007 - Dosenteverklaring en klag

2009

2009 - Homoseksuele student beskerm

2009

2009 - 69e AKV Beskrywingspunt 54/69 aanvaar

2010

2010 - Beswaarskrif

2010

2010 - Die nuwe Dekaan van die Fakulteit Teologie l klem op die ekumeniese aard asook "Afrikanisering" van die Teologiese Fakulteit

2010

2010 - BAKV bevestig nuwe teologie van NHKA

2011

2011 - SteedsHervormers staan vas

2011

2011 - Tydens n vergadering wat plaasgevind het op 12 November 2011, waartydens 66 gemeentes van die NHKA verteenwoordig was met n totale bywoning van 268 lidmate is Staat van Belydenis opgestel

2012

2012 - Onafhanklikwording van Hervormde Kerk Meyerspark

2013

2013 - Onafhanklikwording van Hervormde Kerk Alldays

2013

2013 - Stigting van Onafhanklike Hervormde Gemeente Bloemfontein

2012

2012-11-18 - Onafhanklikwording van Bloemhof

2012

2012-10-28 - Onafhanklikwording van Premiermyn

2012

2012-12-09 - Onafhanklikwording van Dendron / Vivo

2013

2013-09-01 - Onafhanklikwording van Goede Hoop

2012

2012-05-02 - Onafhanklikwording van Grootvlei

2014

2014-01-11 - Onafhanklikwording van Heilbron

2012

2012-11-04 - Onafhanklikwording van Koster

2013

2013-12-30 - Onafhanklikwording van Krugersdorp, Wes-Rand

2013

2013-11-24 - Onafhanklikwording van Makwassie

2012

2012-09-05 - Onafhanklikwording van Messina

2013

2013-04-22 - Onafhanklikwording van Noordelike Pietersburg

2014

2014-01-29 - Onafhanklikwording van Oostelike Pietersburg

2015

2015-03-29 - Onafhanklikwording van Ottosdal

2012

2012-10-21 - Onafhanklikwording van Hervormde Kerk Pietersburg

2013

2013-02-24 - Onafhanklikwording van Potchefstroom, Die Wilge

2012

2012-06-13 - Onafhanklikwording van Pretoria Tuine

2014

2014-02-09 - Onafhanklikwording van Rustenburg, Rhenosterfontein

2013

2013-10-20 - Onafhanklikwording van Roedtan

2014

2014-02-09 - Onafhanklikwording van Rustenburg

2012

2012-07-22 - Onafhanklikwording van Schweizer-Reneke

2013

2013-08-04 - Onafhanklikwording van Stella

2012

2012-10-28 - Onafhanklikwording van Stilfontein

2015

2015-01-18 - Stigting van Hervormde Gemeente Suikerbosrand

2012

2012-05-17 - Onafhanklikwording van Theresapark

2012

2012-09-23 - Onafhanklikwording van Vaalwater

2013

2013-10-27 - Onafhanklikwording van Vrede

2013

2013-10-09 - Onafhanklikwording van Vryburg

2013

2013-10-18 - Onafhanklikwording van Hervormde Kerk Zoutpansberg (Louis Trichardt)

2016

2016-09-06 - 2016 Bondsvergadering te Grootvlei

2015

2015-09-08 - 2015 Bondsvergadering te Meyerspark

2014

2014-06-10 - 2014 Bondsvergadering te Theresapark

2013

2013-06-11 - 2013 Stigting van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes (Tuine Bondsvergadering)

2017

2017-09-05 - 2017 Bondsvergadering te Schweizer-Renecke

2018

2018-09-04 - 2018 Bondsvergadering te Pietersburg

2019

2019-09-10 - 2019 Bondsvergadering te Premiermyn