2019-09-08 - 2019-09-10
2018-09-02 - 2018-09-04
2016-09-04 - 2016-09-06
2015-09-06 - 2015-09-08
1995

Die vurk in die pad roep 'n toegewyde groep daartoe om getuienis te lewer.

Deur "gesprek " kom daar niks verder van hierdie inisiatief nie
1975-1980

Liberale denke al meer in Kerk gehoor

Felle stryd oor Artikel 3 en elke Kommissie verkiesing word magstryd
1961-1980

Tydperk van relatiewe rus in NHKA

Artikel 3 telkens in spervuur.