Dwarswinde op die Kerkwerf – QUO VADIS?

Dwarswinde op die Kerkwerf – QUO VADIS?

Junie tot September 2017 sal verseker in die kerkgeskiedenisboeke aangeteken word as die maande van ernstige dwarswinde op die kerkwerf.

 

Daar is twee gebeure waarvoor ek alle gelowige broers en susters se dringende aandag  vra. Hierdie twee gebeure is die volgende:

1. Die eerste, die vergadering van die Wêreldgemeenskap van Gerefomeerde Kerke (WGGK; Engels WCRC – World Council of Reformed Churches), wat vanaf 29 Junie tot 7 Julie 2017 in Leipzig, Duitsland, in sitting was. Een van die sogenaamde hoogtepunt van die vergadering, was in die woorde van Prof Jerry Pillay, President van die WGGK en ook Prof (Leerstoel Kerkgeskiedenis en Kerkreg) aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Pretoria: “This is a historic day.”  Die gebeure waarna hy verwys as van so groot historiese belang,  is die dokument wat die WGGK tydens genoemde  vergadering onderteken het. Hy verklaar: “The documents we are signing today are significant and symbolic of the road we are to travel.” Hierdie dokument se naam is: “Joint Declaration on the Doctrine of Justification”. Op 31 Oktober 1999 is dit reeds deur die Roomse Kerk en die Lutherse Wêreld Federasie (LWF) onderteken. Die WGGR het dit egter eers op 5 Julie 2017 onderteken.

Die regverdigingsleer was een van die, indien nie juis die belangrikste oorsaak vir die Kerkhervorming van 1517. Die Kerkhervormers was duidelik in hulle oortuiging dat die mens alleen voor God geregverdig kan word, deur God se genadige versoeningsoffer in en deur Jesus Christus. Die Roomse kerk het hierteenoor geleer dat die mens ook regverdigheid kon koop deur middel van byvoorbeeld die aflaatstelsel of deur bemiddeling van Maria en ander “heilig-verklaardes”.

Verder word strukturele eenheid van die kerk ook as prioriteit vir samewerking gestel en waaruit bestaan die samewerking? Dieselfde Prof. Pillay het reeds op 10 Junie 2016 met Pous Francis in die Vatikaanstad vergader. Onder die onderwerpe wat hulle bespreek het, was die “dringendheid van samewerking tussen hervormde en Katolieke Christene om die wêreldwye kwessies van ARMOEDE, GODSDIENSTIGE GEWELD, OMGEWINGSKWESSIES EN ONGEREGTIGHEID aan te spreek. Hulle het ook ooreengekom om na die volgende vlak van sigbare Christelike eenheid en getuienis in die wêreld te beweeg.”

Die ontstellende vraag is: Waar pas Christus Jesus in hierdie “histories-belangrike” gebeure in? Dit is mos duidelik dat hierdie mense die suiwere Godsdiens omgedop het. Maar dit pas perfek in die sieklike “new age” filosofie die gelowige mens nie meer die HERE God hoef te dien nie. Nee, God moet die mens dien deur hier en nou, die hemel op aarde te realiseer. Dit gebeur dan seker waar alle mense in rykdom, godsdienstige vrede (God is mos glo in die mens), sorgeloos en geregtig kan lewe. Daarom is dit mos nie verkeerd om saam met “Fatherless in Galilee Christus maar ‘n prostituut se kind kan noem nie en verder kan die opgestanding en die hemelvaart maar net as mooi verbeeldingstories (fabels) afgemaak word. 

En ons kerkvolk kou en herkou hierdie kaf en is nog so selfversekerd om te verklaar dat die dinge net in Pretoria gebeur en nie hier by ons in Heilbron of Belfast of Put-sonder-Water nie. As hierdie “gelowiges” maar net wil lees, hulle eie kerklike tydskrifte wil lees, sal hulle tot hulle eie grootste ontnugtering uit julle droomwêreld wakkergeskud word.

 

2. Die tweede saak wat ons dringende aandag vereis, is die nog meer ontstellende geheul  met afgode. Ek lees met skok op die webwerf van die Universiteit van Pretoria se Fakulteit Teolgie: “The Faculty of Theology at the University of Pretoria, co-hostes the first international conference entitled ‘Religion in Dialogue’ with the centre for Interreligious Dialogue at the University of Tehran and the Department of Arts and Culture, as part of its centenary celebration. The conference took place at the SRC Chambers on 23 and 24 August 2017.” (Die Teologiese Fakulteit aan UP is vanjaar  een honderd jaar oud.   

Op 23 Augustus 2017: “An Inter-Religious Gala Dinner was held. This occasion saw a number of dignataries ....... At this event, the Buddist Temple of Nan Hau in Bronkhorstspruit and the Institute of Islamic Encyclopaedia of Iran presented the Faculty with encyclopedias illustrating the historic religious traditions of both religions. Further to this, a Memorandum of Understanding was signed between the University of Pretoria and the University of Tehran.”

Gaan die Teologiese Fakulteit waaraan ook ek bevoorreg was om te studeer hierdie ensiklopedië saam met die Bybel, die Woord van die Lewende God uitstal? Ek vra in beskeidenheid, maar met diepe kommer. Hoe meer ek lees van wat aan die gebeur is in die kerk en die wêreld, hoe minder verstaan ek die mensdom wat blindes blindelings volg. Hartverskeurend!

--

Ds Herman F Gothan
Geloofsbond Hervormde Gemeente Heilbron.