AARDSE VREDE TEENOOR GODSVREDE

AARDSE VREDE TEENOOR GODSVREDE

“Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie” (Johannes 14:27). In die laaste ure van Sy lewe bied Jesus nie net troos aan Sy dissipels nie, maar help Hy ook vir ons as Sy volgelinge om vredevolle en vreeslose persone te word. Hierdie vrede wat Jesus gee sluit in die finale vrede van alle dinge in die nuwe hemel en nuwe aarde. Maar Hy het ook die vrede en angsloosheid van ons harte in gedagte. En Hy weet dat die enigste tipe hartsvrede wat die wêreld kan bied, is gemoedsrus gebaseer op die geneentheid van mense en vanaf goeie omstandighede: onbetroubaar, wankelrig en tydelik. Maar Jesus se vrede is nie soos die vrede van die wêreld nie. Jesus se vrede word gegee en staan vas TEN SPYTE VAN slegte omstandighede. Hy sê dit so in Johannes 16:33: “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Die mens kan nie hierdie vrede skep of verstaan nie. Die mens kan dit ook nie wil gryp nie; dit word deur God geskenk. Paulus noem dit “die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan” (Filippense.4:7). Hoekom? Die vernaamste rede is omdat dit vrede is wat slegs vanaf en in God te vinde is. Die toestand na bekering, en ‘n nuwe lewe in Christus, word beskryf as ‘n toestand van vrede. Christene is versoen met God en besit ‘n vreugde (wat die wêreld nie ken nie) in die Woord, beloftes, en verlossingsplan van God, en in die hoop van ewige lewe. Ons hoef nie pyn, vervolging en beproewing te vrees nie – Hy sal ons nooit verlaat nie en Sy vrede is altyd met ons. God se vrede vervul al die behoeftes van die siel, is seker en vas tydens alle eksterne veranderinge, en sal bly in die uur van dood en vir altyd. Die wêreld kan nie hierdie vrede gee of dit wegvat nie!