Hierdie is nie amptelike GHG dokumente of verklarings nie en verteenwoordig die sienings van die individuele skrywers.