OORDENKING

Woensdag 13 November

Mens kan nie bid soos jy wil nie

Jakobus 4:3 - “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: Julle wil net julle selfsugtige begeertes bevredig.”

As die Heidelbergse Kategismus, vraag 116 vra: “Waarom is die gebed vir die Christen nodig? Dan antwoord hy dat daar twee redes is hoekom ons moet bid: (1) Omdat gebed die vernaamste reël vir ons dankbaarheid is en (2) omdat God Sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank.

Daar is geen groter manier om jou dankbaarheid teenoor God te betoon as die gebed nie. Iemand wat nouliks of glad nie bid nie, is nie net ‘n ondankbare mens nie, maar hy is ook ‘n onsalige mens. Die gelowige gebed moet daarom die klem dra van lofprysing, roem en eer.

Ons dankoffers is waardeloos as dit nie met gebed gepaard gaan nie.

Dit is baie belangrik om te weet dat God Sy genade aan ons wil gee net wanneer ons Hom hartstogtelik daarvoor smeek! Die verlossing deur Jesus Christus daal nie maar soos dou oor ons neer nie, nee! Ons moet Hom aanhoudend en hartstogtelik daarvoor smeek! Dit beteken dat iemand wat nie bid nie, nie salig kan wees nie.

Gaan lees die Psalmbundel weer deur: Min word daarin gevra, maar baie lof en dank en eer word daarin aan God toegebring.

Ds. Piet van der Merwe (Emeritus)

Ook op die GHG bakkiesblad by: https://www.facebook.com/geloofsbond/

GHG Lewensbrood 2019 - (CC BY-NC-ND)