OORDENKING

Saterdag 20 Julie

Openbaring deur Skepping

Hebreërs 11:3

Daar is vandag baie wetenskaplike teorieë oor die ontstaan van die wêreld. Dit raak ‘n moeilike onderwerp omdat nog niemand die ware wydte van die uitspansel kon bepaal nie en dus nie ‘n maklike wetenskaplike antwoord kan gee wat die volle verhaal vertel nie.

Die Bybel wil nie ‘n wetenskaplike antwoord gee nie, maar ‘n eties-religieuse woord spreek. In Hebreërs 11:3 sê die Bybel dat die wêreld deur die Woord van God geskep is. Die Bybelse Woord oor skepping is gebaseer op Goddelike Openbaring. Die Skepping word deur geloof verstaan en aanvaar. Genesis 1:1 berig dat God die hemel en die aarde geskape het. Skep beteken om iets uit niks te maak. God het dus die hemel en die aarde uit niks voortgebring. Met ander woorde, behalwe God het daar niks bestaan nie. Hy is die enigste wat die woord ewig vir Homself kan gebruik. Die skepping is ‘n magsdaad van God.

Daar was nie iets anders om iets van te maak nie, al wat Hy gehad het, was Sy Woord. Ons lees: En God het gesê, en dit was daar. Sy Woord is skeppingsmagtig. Johannes 1:1-14 beaam dit en sê dat die Woord in die begin by God was en dat die Woord self God was deur wie alle dinge ontstaan het. Die Bybel sê dit is die Woord wat vlees geword het. Hy is Jesus Christus, die Seun van God.

Ds. Johan Parkin, Ottosdal