OORDENKING

Donderdag 19 September

Die krag van gebed

1 Samuel 1:1-11

Tydens Elkana en sy gesin se lewe was die godsdienstige lewe in verval. Ten spyte hiervan het hy en sy gesin jaarliks opgegaan na Silo om te offer en te aanbid. Die gesin van Elkana is ten spyte hiervan ‘n gebroke gesin. Sy twee vroue Hanna en Peninna was mekaar vyandiggesind. Die rede hiervoor was dat Hanna kinderloos was, terwyl Peninna kinders gehad het. Peninna het Hanna gespot oor haar kinderloosheid. Hierdie geterg van Peninna het gemaak dat Hanna baie gehuil het, verbitterd was en nie wou eet nie. Elkana het Hanna vertroos en haar gevra om te eet en haar droefheid af te skud. Dit het die gewenste uitwerking op Hanna gehad, sy het geëet en gedrink. Daarna is sy na die tempel om te bid, die gebed het uit haar hart gekom en was nie net woorde nie.

Hier in die tempel van die Here tref nog ‘n slag haar. Die priester, Eli, vermoed dat sy dronk is en spreek haar skerp aan oor haar gedrag. Dit vorm ‘n skille kontras met sy optrede teenoor sy seuns se gruwels by die tempel. Eers as Hanna hom verseker dat sy ‘n diep beswaarde vrou is uit haar hart, bid, verander sy houding en spreek hy sy seën van die Here oor haar uit.

Die optrede van Hanna onderstreep net andermaal vir ons die krag van gebed. Die gebed moet egter nie lippetaal en vertoon wees nie, maar moet uit die hart kom. Is dit nie ook vir ons ‘n bemoediging om te weet dat die Here ‘n verslae en berouvolle gebed nooit afwys nie.

Ds. Jan Schroeder, Suikerbosrand, Heidelberg

Ook op die GHG bakkiesblad by: https://www.facebook.com/geloofsbond/

GHG Lewensbrood 2019 - (CC BY-NC-ND)