Jagkompetisie - Roedtan

Roedtan - Jagkompetisie Roedtan - Jagkompetisie

Hervormde Kerk Roedtan - JAGKOMPETISIE 2019

Graag wil ons namens die Hervormde Kerk Roedtan aan u die geleentheid bied om deel te wees van u eie unieke jagkompetisie om fondse te genereer sonder om 'n sent uit te lê.

Ons voorsien al die kaartjies (boekies) sowel as die jag en jagpakket asook die omsien en akkommodasie van die jagters gedurende die jag.

OPSIE 1 (Om ’n minimum van 20 boekies te neem)

Al wat u moet doen is om soveel as moontlik boekies ter waarde van R600-00 (R60/Kaartjie) elk te verkoop. 50% van die inkomste is vir u sak terwyl die oorblywende 50% sowel as die teenblaadjies aan Gemeente Roedtan terugbesorg moet word voor of op 30 Junie 2019. U sal vind dat daar 11 kaartjies in 'n boekie is.
Die addisionele kaartjie kan gratis aan die persoon wat die boekie verkoop gegee word, of kan u besluit om die R60 deel te maak van u inkomste. Indien u dus byvoorbeeld 50 boekies verkoop sal die som soos volg lyk:
50 boekies @ R600/boekie = R30 000-00
R15 000 word oorbetaal aan Gemeente Roedtan en R15 000 is vir u inkomste.
Indien u sou besluit om die 11 de kaartjie vir u inkomste te verkoop sal u wins R18000-00 beloop.

OPSIE 2 (Om ’n minimum van 20 boekies vooraf te betaal)
Om 'n minimum van 50 boekies vooruit te betaal vir 'n bedrag van R10 000 en sodoende afslag te bewerk en op die manier vir u 'n groter wins te genereer. Die elfde kaartjie is nog steeds gratis en kan gebruik word vir bemarking I addisionele inkomste. Dit staan u vry om soveel pakkette as wat u wil, te neem.
In die geval sal die som soos volg lyk:
50 boekies @ R600/boekie = R30 000-00
Aangesien u die pakket vooraf betaal het (@R10 000) maak u R20 000-00 wins.
Indien u sou besluit om die 11 de kaartjie vir u inkomste te verkoop sal u wins R23 000-00 beloop.

Alle teenblaadjies moet voor of op 30 Junie 2019 terugbesorg word aan Gemeente Roedtan om in aanmerking te kom vir die trekking.

U is welkom om die trekking wat sal plaasvind op Sondag 21 Julie 2019 te Roedtan Gemeente by te woon.

Vir enige navrae kan Hardus de Beer gekontak word by 0823881215.